Радна књижица

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Референт: Чиплић Милош

Канцеларија

Бечеј, Трг Ослобођења 2
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 3
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Издавање радне књижице
Потребна документација:

 • један захтева за издавање радне књижице – попунити
 • фотокопија личне карте и оригинал на увид
 • радна књижица (купује се у књижари) – попуњава је службено лице
 • фотокопија доказа о стручној спреми – сведочанство, диплома, уверење и оригинал или оверена фотокопија на увид

 

Издавање дупликата радне књижице
Дупликат радне књижице издаје се у случајевима када је радна књижица изгубљена или оштећена и ради уписа иностраног радног стажа.
Потребна документација:

 • један захтев за издавање радне књижице – попунити
 • фотокопија личне карте и оригинал на увид
 • радна књижица
 • доказ да је радна књижица оглашена неважећом (признаница о уплати огласа)
 • фотокопија доказа о стручној спреми – сведочанство, диплома, уверење и оригинал или оверена фотокопија на увид

 

Промена података у радној књижици
Потребна документација:

 • промена презимена
  • извод из матичне књиге венчаних
  • лична карта
 • Промена презимена у случају развода брака врши се на основу записника матичне службе органа управе или на основу решења органа управе.
 • промена личног имена
  • решење органа управе
 • промена датума рођења
  • извод из матичне књиге рођених
 • Накнадно уписивање квалификације
  • доказ о накнадно стеченој квалификацији