Комунално-инспекцијски послови

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ: Крунић Љубица
Комунални инспектори: Драган Илчешин
Комунални редари: Александар БуњевачкиИван Мишић

Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

План рада:

у изради…

Годишњи извештај:

год_изв_комунална_инспекција

Прописи у употреби:

Контролне листе:

 

П о с л о в и :

 • управни надзор и контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима:
  • пречишћавање и дистрибуција воде,
  • пречишћавање и одвођење отпадних вода,
  • производња и испорука топле воде за грејање,
  • одржавање чистоће,
  • уређење и одржавање гробља и сахрањивање,
  • пијачна продаја,
  • уређење и одржавање зелених површина,
  • димничарске делатности
 • надзор и контрола над придржавањем радног времена у угоститељским објектима;
 • надзор и контрола над начином обављања, поступком поверавања комуналних делатности;
 • надзор и контрола раскопавања и довођења у исправно стање јавних површина;
 • надзор и контрола постављања привремених објеката;
 • надзор и контрола постављања рекламних објеката и плакатирању;
 • надзор и контрола држања домаћих животиња;
 • надзор и контрола о кућном реду у стамбеним зградама;
 • надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј;

Комунална инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен на основу поднетих захтева за излазак инспекције, по пријавама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествују у решавању комуналне проблематике грађана, а у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11) и осталим подзаконским актима донетим на основу овог Закона.

 

Типске захтеве у .doc формату можете преузети овде: