Бесплатна правна помоћ

Рад са странкама од 8:00 до 14:00 (Пауза траје од 10,30 до 11,00 часова.)
Одговорно лице: Мариа Шаги
Канцеларија: 4
Бечеј, Трг Ослобођења 2
е-маил: sagi.maria@becej.rs
Телефон: 064/8959-055

 


 

Поштовани грађани,

Како је  обустављен рад са странкама путем непосредног контакта – обраћањем Служби бесплатне правне помоћи  у канцеларији број 4.- подношење захтева тражилаца бесплатне правне помоћи се наставља путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Писани захтев тражилац може поднети путем поште или на адресу електронске поште: sagi.maria@becej.rs  или на телефон број:064/ 89-59-055.

Поднесци грађана у писаном облику ће се предузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем неспоредног контакта се спроводи до дана престанка ванредног стања.

Шаги Мариа с.р.

Шеф Службе на пословима бесплатне правне помоћи грађанима“


Прилог:


 

НАДЛЕЖНОСТИ

  • давање правног савета и бесплатне правне подршке

 

Недостављена решења

  •