ОРУЖЈЕ

Физичка лица која имају одобрење за држање трофејног оружја дужна су да до 5. марта ове године то оружје пререгиструју, продају, онеспособе или предају без накнаде у корист Републике Србије, сходно члану 50. став 2. Закона о оружју и муницији.

Непоступање по наведеној законској одредби квалификује се као прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 5.000 до 150.000 динара, а може бити изречена и заштитна мера одузимања оружја.

Све додатне информације могу се добити у Полицијској управи у Новом Саду  или на број телефона 488 4044.

Грађани општине Бечеј могу и лично доћи у полицијску станицу како би добили појашњење или се интересовати се путем телефона 021/6911080 локал 126.

Грађани који имају редовно регистровано оружје исто су дужни да пререгиструју, продају или предају без накнаде у наредне две године, закључно са 5. мартом 2019. године