Именик

Телефонски бројеви општине

Општинска управа Бечеј - Именик запослених и постављених лица

Презиме Име Канц. Телефон Мобил e-mail Радно место
Андрић Невен Портирница 6811-888 064/89-59-011 руководилац групе за послове обезбеђења и возног парка
Арбутина Јелица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 jelica.arbutina@becej.rs порески инспектор
Барши Ђула 44 6811-831 064/89-59-025 djula.barsi@becej.rs радно место на пословима грађевинарства
Бартуц Едит 03 6811-824 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs радно место за вођење бирачког списка
Басарић Моника 12 6811-849 066-335-719 monika.basaric@becej.rs радно место на пословима за остваривање права из области дечијег додатка
Ботка Зорица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 порески контролор
Божић Бојана 46 6811-832 064/89-59-054 bojana.bozic@becej.rs шеф одсека заштите животне средине
Бранков Черевицки Јелена 51б 6811-808 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs шеф одсека за људске ресурсе и заједничке послове и координатор послова за област родне равноправности и ...
Буњевачки Александар 50 6811-857 064/89-59-028 aleksandar.bunjevacki@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Буњевачки Сања 51a 6811-808 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs инспектор заштите животне средине
Бургијашев Милица 07 6811-910 064/89-59-082 milica.burgijasev@becej.rs радно место у писарници
Чимбуровић Данијела 35 6811-815 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs персонални секретар председника општине
Чиплић Милош 18 6811-854 064/89-59-017 milos.ciplic@becej.rs ИТ подршка
Чаби Ева 21 6811-829 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs ликвидатор
Ћук Небојша 50 6811-869 064/89-59-064 komunalno-saobracaj@becej.rs саобраћајни инспектор
Цвејанов Тамара 50 6811 857 064/8491 850 tamara.cvejanov@becej.rs комунални инспектор
Дабетић Миља 20 6811-828 064/89-59-007 milja.dabetic@becej.rs послови трезора и главни ликвидатор
Давидов Душица Л.П.А. Уроша Предића 3 064/21-77-543 dusica.davidov@becej.rs шеф одсека за општу управу
Димитријевић Соња 22 6811-866 064/89-59-009 sonja.dimitrijevic@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Димитров Марјана 40a 066/335-750 marjana.dimitrov@becej.rs заменица начелника општинске управе
Ђин Добрила Главна 47 064/8959-091 dobrila.djin@becej.rs кординатор за ромска питања
Дорословачки Срђан 11 6811-844 064/89-59-022 srdjan.doroslovacki@becej.rs радно место на пословима за развој пољопривреде
Дорословачки Даниела 50 064/89-59-038 daniela.doroslovacki@becej.rs начелница одељења за урбанизам, грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
Драгин Зоран 50 6811-857 064/32-80-851 zoran.dragin@becej.rs комунални инспектор
Дујаковић Далила 069/89-59-090 dalila.dujakovic@becej.rs члан општинског већа задужен за образовање и социјалну заштиту
Дунђерски Зоран Портирница 6811-858 064/89-59-065 zoran.dundjerski@becej.rs послови обезбеђења – чувар
Председник Факс 35 6811-922 predsednik@becej.rs
Ференц Едвин 50 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs правник у одсеку за инспекцијски надзор
Ференц Валерија 03 6811-824 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs радно место у писарници
Галоњић Татјана 26 6811-859 064/8491-860 tatjana.galonjic@becej.rs ликвидатор
Гложански Ксенија 40 6811-843 064/89-59-077 ksenija.popov@becej.rs шеф одсека за скупштинске послове
Грбић Милена 44 6811-831 064/89-59-049 milena.grbic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Ђере Дечов Емеше decsov.emese@gmail.com члан општинског већа задужен за регионалну сарадњу, верске заједнице и заштиту права националних мањина
Хањи Тибор 50 6811-869 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Хартман Вера МК Бечеј 6811-840 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs матичар
Хорват Ангелина Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 angelina@becej.rs порески инспектор
Хусановић Адил 35 6811-815 064/89-59-023 возач
Илчешин Драган 50 6811-857 064/89-59-026 dragan.ilcesin@becej.rs комунални инспектор
Јовановић Андреа 07 6811-900 andrea.jovanovic@becej.rs Услужни центар - информације
Кахрић Олгица 51б 6811-809 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs радно место на пословима из области радних односа
Скупштинска служба Факс 39 6811-817 skupstina@becej.rs
Кирсанов Данијела 17 6811-836 радно место техничар за умножавање
Киш Игор 32 6811-834 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs председник скупштине
Кош Иштван 45 6811-807 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs радно место на пословима грађевинарства
Копре Адриана 07 6811-910 радно место у писарници
Кореној Врачарић Ирина 39б 6811-861 064/89-59-008 irina.korenoj.vracaric@becej.rs заменица секретара скупштине општине
Коровљев Марија 11 6811-844 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net радно место на пословима за развој предузетништва
Косовац Зорка 25 6811-802 064/89-59-030 zorka.kosovac@becej.rs начелница одељења за финансије
Ковач Зоран 38 6811-820 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs начелник општинске управе
Ковач Борис 18 6811-854 boris.kovac@becej.rs програмер
Ковачев Дубравка 40 6811-843 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs начелник одељења за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа
Ковачев Драган 14 6811-858 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs члан општинског већа задужен за област привреде и заштите животне средине
Ковачевић Мирослава 12 6811-849 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs радно место на пословима дечијег додатка
Ковач Ленке 41 6811-813 064/89-59-060 lenke.dostan@becej.rs преводилац – лектор за мађарски језик
Крунић Љубица 50б 6811-870 064/89-59-027 ljubica.krunic@becej.rs шеф одсека за инспекцијски надзор
Купчо Каталин 12 6811-849 kati.kupco@becej.rs ликвидатор борачко-инвалидске заштите и оператер дечијег додатка
Лакић Николина 01 064/ 6485-932 координатор за праћење пројеката услуга социјалне заштите
Ловаши Латинчић Жолт 32 секретар скупштине општине
Ловрић Маријана 16 6811-812 064/8491-833 marijana.lovric@becej.rs помоћник председника општине у области нормативно-правни послови
Мађар Ерика 07 6811-908 erika.magyar@becej.rs технички секретар одељења
Малетин Снежана 24 6811-850 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs обрачунски службеник и материјални књиговођа
Мандић Дане 16 064/104-6666 dane.mandic@becej.rs члан општинског већа задужен за подручје спорта, омладине, туризма и односе са јавношћу
Милошевић Хартман Ана Урош Предића 3 6910-676 064/6477-099 ana.hartman.milosevic@becej.rs порески инспектор
Милованов Душан 066/6666-421 dusan.milovanov@transnafta.rs члан општинског већа задужен за месне заједнице
Мишковић Др. Анђелко 14 6811-858 miskovic@becej.rs члан општинског већа задужен за пољопривреду и рурални развој
Немчев Синиша 42 6811-818 санитарни инспектор
Олујић Душан курир 6811-888 064/89-59-011 достављач – курир
Пап Жужана Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs порески контролор
Перишић Тамара 51а 6811-809 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs начелница одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове
Пешић Мирјана 3 6811-824 mirjana.pesic@becej.rs администратор и оператер родитељског додатка
Петер Дијана 16 dijana.peter@becej.rs координатор Канцеларије за младе општине Бечеј
Попов Ђорђе 2a 6811-837 066/33-57-12 djordje.popov@becej.rs буџетски инспектор
Попов Сандра 33 6811-834 064/84-91-824 sandra.popov@becej.rs начелница одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине
Поповић Никола 08а 6811-847 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs послови центра за обавештавање и одбрамбене припреме
Поповић Зоран 14 6811-858 zoran.popovic@becej.rs радно место на пословима за развој пољопривреде
Радованов Снежана 15 6811-868 064/89-59-046 snezana.radovanov@becej.rs ликвидатор борачко-инвалидске заштите и оператер дечијег додатка
Роман Јарослав Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-076 jaroslav.roman@becej.rs шеф одсека за имовинско-правне послове
Шаги Мариа 09 6811-853 064/89-59-055 sagi.maria@becej.rs пружање бесплатних правних савета
Шари Дуња 23 6811-838 064/8491-839 dunja.atlagic@becej.rs интерни ревизор
Шетало Тимеа 22 6811-866 064/89-59-081 timea.setalo@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Скакић Давид 05 6811-841 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs шеф одсека за друштвене делатности
Славнић Олгица 07 6811-910 радно место на пословима благајне у општинском услужном центру
Шпановић Хелена 19 6811 816 064/89-59-048 helena.spanovic@becej.rs персонални секретар председника општине
Сретеновић Оливера 07 6811-909 olivera.sretenovic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Стакић Душан 26 6811-859 dusan.stakic@becej.rs књиговођа основних средстава и стамбеног фонда
Станковић Стојан 47 6811-826 064/89-59-042 stojan.stankovic@becej.rs грађевински инспектор
Стефановић Дејан 17 6811-836 064/89-59-074 послови обезбеђења – чувар
Судчевић Споменка 6811-803 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs просветни инспектор
Сабо Пирошка MK Бачко Петрово Село 6903-032 064/89-59-070 piroska.sabo@becej.rs матичар
Сабо Ендре ЛПА Уроша Предића 3 6910-676 064/8959-043 endre.sabo@becej.rs порески контролор
Сенти Анико 07 6811-907 aniko.lenart@becej.rs ликвидатор накнаде за породиље
Серда Балаж 060/6919-528 szerdabalazs@gmail.com члан општинског већа задужен за културу и цивилне организације
Телеки Атила 18 6811-854 064/89-59-001 attila@becej.rs шеф одсека за информатику
Тобџић Деса 22 6811-866 desa.tobdzic@becej.rs књиговођа за директне и индиректне кориснике
Тобџић Десанка Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs начелница одељења за локалну пореску администрацију
Томашевић Ненад 39 6811-805 nenad.tomasevic@becej.rs заменик председника скупштине
Топић Јована 23 6811-845 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs шеф одсека за јавне набавке
Тошић Драган 35a 6811-801 dragan.tosic@becej.rs председник општине Бечеј
Варга Тибор MK Бачко Градиште 2906-032 064/89-59-071 tibor.varga@becej.rs матичар
Варга Ф Јожеф 08A 6811-847 064/89-59-072 vargafjozsef@becej.rs послови заштите од пожара, безбедности и здравља на раду и елементарних непогода
Вујиновић Виђенко 15 6811-868 064/84-91-823 vidjenko.vujinovic@becej.rs радно место на пословима локалног економског развоја - пројект менаџер
Вулетић Светлана 19 6811-846 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs заменица председника општине
Завишић Предраг Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs порески инспектор
Живковић Весна 43 6811-806 064/89-59-021 pravobranilac@becej.rs општински јавни правобранилац
Ђекић Петар Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-079 petar.djekic@becej.rs радно место на пословима управљања имовином општине
Ђукић Светлана 47 6811-826 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs грађевински инспектор
Ђукић Сузана 33 suzana.djukic@becej.rs помоћник председника општине за послове образовања и васпитања
Ђукић Бига Јасминка 3 6811-824 064/89-59-045 jasminka.biga.djukic@becej.rs радно место у писарници