Именик

Телефонски бројеви општине

Општинска управа Бечеј - Именик запослених и постављених лица

Презиме Име Канц. Телефон Мобил e-mail Радно место
Ђекић Петар Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-079 petar.djekic@becej.rs радно место на пословима управљања имовином општине
Ђукић Светлана 47 6811 826 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs грађевински инспектор
Ђукић Сузана 33 suzana.djukic@becej.rs помоћник председника општине за послове образовања и васпитања
Ђукић Бига Јасминка 3 824 064/8959-045 jasminka.biga.djukic@becej.rs радно место у писарници
Јеленић Миомир 34 6811 863 066/33-57-14 Члан општинског већа задужен за подручје спорта, омладине и туризма
Јовановић Андреа 07 6811 900 andrea.jovanovic@becej.rs Услужни центар - информације
Ћук Небојша 50 6811 869 064/89-59-064 komunalno-saobracaj@becej.rs саобраћајни инспектор
Аврамов Раде 51a 6811 808 rade.avramov@becej.rs радно место на пословима урбанизма
Агбаба Божидар Портирница 6811 888 064-89-59-011 послови обезбеђења – чувар
Андрић Невен Портирница 6811 888 064/89-59-011 руководилац групе за послове обезбеђења и возног парка
Арбутина Јелица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 676 jelica.arbutina@becej.rs порески инспектор
Бартуц Едит 03 6811 824 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs радно место за вођење бирачког списка
Барши Ђула 44 6811 831 064/8959025 djula.barsi@becej.rs радно место на пословима грађевинарства
Басарић Моника 12 6811 849 monika.basaric@becej.rs радно место на пословима за остваривање права из области дечијег додатка
Божић Бојана 46 6811 832 064/89-59-054 bojana.bozic@becej.rs шеф одсека заштите животне средине
Божо Моника 41 6811 813 prevodilac@becej.rs преводилац – лектор за мађарски језик
Ботка Зорица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 676 порески контролор
Бранков Черевицки Јелена 51б 6811 808 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs шеф одсека за људске ресурсе и заједничке послове и координатор послова за област родне равноправности и ...
Буњевачки Александар 50 6811 857 064/89-59-028 aleksandar.bunjevacki@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Буњевачки Сања 51a 6811 808 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs инспектор заштите животне средине
Бургијашев Милица 07 6811 910 064/89-59-082 milica.burgijasev@becej.rs радно место у писарници
Варга Тибор MK Бачко Градиште 2906 032 064/89-59-071 tibor.varga@becej.rs Матичар
Варга Ф Јожеф 08A 6811 847 064/89-59-072 vargafjozsef@becej.rs послови заштите од пожара, безбедности и здравља на раду и елементарних непогода
Вујиновић Виђенко 15 6811 868 064/84-91-823 vidjenko.vujinovic@becej.rs радно место на пословима локалног економског развоја - пројект менаџер
Вулетић Светлана 37 6811 846 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs Члан општинског већа задужен за подручје управа и прописи
Галоњић Татјана 26 6811 859 064/8491 860 tatjana.galonjic@becej.rs ликвидатор
Гложански Ксенија 40 6811 843 064/8959077 ksenija.popov@becej.rs шеф одсека за скупштинске послове
Грбић Милена 44 6811 831 064 8959 049 milena.grbic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Дабетић Миља 20 6811 828 064/89-59-007 milja.dabetic@becej.rs послови трезора и главни ликвидатор
Давидов Душица Л.П.А. Уроша Предића 3 064/21-77-543 dusica.davidov@becej.rs начелник одељења за имовинско-правне послове
Димитријевић Соња 22 6811 866 064/89-59-009 sonja.dimitrijevic@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Димитров Марјана 40a 066/335 750 marjana.dimitrov@becej.rs Заменик секретара скупштине општине
Добрила Ђин Главна 47 064/8959 091 dobrila.djin@becej.rs кординатор за ромска питања
Дорословачки Срђан 11 6811 844 064/89-59-022 srdjan.doroslovacki@becej.rs радно место на пословима за развој пољопривреде
Дорословачки Даниела 50 6811 064/8959-038 daniela.doroslovacki@becej.rs начелник одељења за урбанизам, грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
Драгин Зоран 50 6811 857 064/32-80-851 zoran.dragin@becej.rs комунални инспектор
Дунђерски Зоран Портирница 6811 858 064/89-59-065 zoran.dundjerski@becej.rs послови обезбеђења – чувар
Живковић Весна 43 6811 806 064/89-59-021 pravobranilac@becej.rs Општински јавни правобранилац
Завишић Предраг Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 676 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs порески инспектор
Илчешин Драган 50 6811 857 064/89-59-026 dragan.ilcesin@becej.rs комунални инспектор
Кахрић Олгица 51б 6811 809 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs радно место на пословима из области радних односа
Кинка Ержебет 32a 6811 803 066/33-57-19 erzsebet.kinka@becej.rs Заменик председника скупштине
Кирсанов Данијела 17 6811 836 радно место техничар за умножавање
Киш Игор 33 6811 834 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs Саветник председника за социјална питања
Ковач Зоран 38 6811 820 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs начелник општинске управе
Ковач Борис 18 6811 854 boris.kovac@becej.rs ИТ подршка
Ковач Ленке 41 6811 813 064/89-59-060 lenke.dostan@becej.rs преводилац – лектор за мађарски језик
Ковачев Дубравка 40 6811 843 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs начелник одељења за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа
Ковачев Драган 14 6811 858 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs Члан општинског већа задужен за област привреде и заштите животне средине
Ковачевић Мирослава 12 6811 849 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs радно место на пословима дечијег додатка
Копре Адриана 07 6811 910
Кореној Врачарић Ирина 39б 6811 861 064/89-59-008 irina.korenoj.vracaric@becej.rs Секретар скупштине општине
Коровљев Марија 11 6811 844 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net радно место на пословима за развој предузетништва
Косовац Зорка 25 6811 802 064/8959-030 zorka.kosovac@becej.rs начелник одељења за финансије
Кош Иштван 45 6811 807 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs радно место на пословима грађевинарства
Крунић Љубица 50б 6811 870 064/89-59-027 ljubica.krunic@becej.rs шеф одсека за инспекцијски надзор
Купчо Каталин 12 6811 849 kati.kupco@becej.rs ликвидатор борачко-инвалидске заштите и оператер дечијег додатка
Лакић Николина 01 064/ 6485-932 Координатор личних пратиоца
Ловрић Маријана 16 6811 812 064/8491-833 marijana.lovric@becej.rs помоћник председника општине у области нормативно-правни послови
Мађар Ерика 07 6811 908 erika.magyar@becej.rs технички секретар одељења
Малетин Снежана 24 6811 850 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs обрачунски службеник и материјални књиговођа
Мандић Дане 16 064/104-6666 dane.mandic@becej.rs Помоћник председника општине за омладину и односе са јавнишћу
Милованов Миленко 20 6811 828 064/89-59-067 milenko.milovanov@becej.rs шеф одсека за рачуноводство
Милошевић Хартман Ана Урош Предића 3 6910-676 064/6477099 ana.hartman.milosevic@becej.rs порески инспектор
Мишковић Др. Анђелко 14 6811 858 miskovic@becej.rs Члан општинског већа задужен за пољопривреду и развој села
Немчев Синиша 42 6811 818 Санитарни инспектор
Олујић Душан курир 6811 888 064/89-59-011 достављач – курир
Пап Жужана Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs порески контролор
Перишић Тамара 51а 6811 809 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs начелник одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове
Перушин Здравко Уроша Предића 3 6811 848 064/89-59-031 стамбени послови
Пешић Мирјана 3 6811 824 mirjana.pesic@becej.rs администратор и оператер родитељског додатка
Попов Ђорђе 2a 6811 837 066/33-57-12 djordje.popov@becej.rs буџетски инспектор
Попов Сандра 33 6811-834 064/84-91-824 sandra.popov@becej.rs начелник одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине
Поповић Никола 08а 6811 847 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs послови центра за обавештавање и одбрамбене припреме
Поповић Зоран 14 6811 858 zoran.popovic@becej.rs радно место на пословима за развој пољопривреде
Председник Факс 35 6811 922 predsednik@becej.rs
Радованов Снежана 15 6811 868 064/8959046 snezana.radovanov@becej.rs радно место на секретарским пословима одељења
Роман Јарослав Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-076 jaroslav.roman@becej.rs шеф одсека за имовинско-правне послове
Сабо Пирошка MK Бачко Петрово Село 6903 032 064/89-59-070 piroska.sabo@becej.rs Матичар
Сабо Ендре Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 676 064/8959-043 endre.sabo@becej.rs порески контролор
Сенти Анико 07 6811 907 aniko.lenart@becej.rs ликвидатор накнаде за породиље
Скакић Давид 05 6811 841 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs шеф одсека за друштвене делатности
Скупштинска служба Факс 39 6811 817 skupstina@becej.rs
Славнић Олгица 07 6811 910 радно место на пословима благајне у општинском услужном центру
Смиешко Каролина 32 6811 822 064 8959 014 karolina.smiesko@becej.rs Члан општинског већа
Сретеновић Оливера 07 6811 909 olivera.sretenovic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Стакић Душан 26 6811 859 dusan.stakic@becej.rs радно место на пословима локалног економског развоја - пројект менаџер
Станковић Стојан 47 6811 826 064/89-59-042 stojan.stankovic@becej.rs грађевински инспектор
Стефановић Дејан 17 6811 836 064/89-59-074 послови обезбеђења – чувар
Судчевић Споменка 6811 803 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs просветни инспектор
Телеки Атила 18 6811 854 064/89-59-001 attila@becej.rs програмер
Тобџић Деса 22 6811 866 desa.tobdzic@becej.rs књиговођа за директне и индиректне кориснике
Тобџић Десанка Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 139 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs начелник одељења за локалну пореску администрацију
Томашевић Ненад 39 6811 805 nenad.tomasevic@becej.rs Председник скупштине
Топић Јована 23 6811 845 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs шеф одсека за јавне набавке
Тошић Драган 35a 6811 801 dragan.tosic@becej.rs Председник општине Бечеј
Ференц Валерија 03 6811 824 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs радно место у писарници
Ференц Едвин 50 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs радно место техничког секретара скупштине општине
Хањи Тибор 50 6811 869 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Хартман Вера МК Бечеј 808 004 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs Матичар
Хорват Ангелина Л.П.А. Уроша Предића 3 6910 676 angelina@becej.rs порески инспектор
Хусановић Адил 35 6811 815 064/89-59-023 возач
Цвејанов Тамара 50 правник у одсеку за инспекцијски надзор
Чаби Ева 21 6811 829 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs ликвидатор
Чимбуровић Данијела 35 6811 815 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs персонални секретар председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине општинe...
Чиплић Милош 18 6811 854 064/89-59-017 milos.ciplic@becej.rs ИТ подршка
Шаги Мариа 09 6811 853 064/89-59-055 sagi.maria@becej.rs Пружање бесплатних правних савета
Шари Дуња 23 6811 838 064/8491 839 dunja.atlagic@becej.rs интерни ревизор
Шетало Тимеа 22 6811 866 064/8959-081 timea.setalo@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Шпановић Хелена 19 6811 816 064/89-59-048 helena.spanovic@becej.rs персонални секретар председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине општинe...
Штефанига Чаба 31 6811 821 064/89-59-083 csaba.stefaniga@becej.rs Члан општинског већа задужен за културу и цивилне организације и регионалну сарадњу