Именик

Телефонски бројеви општине

Општинска управа Бечеј - Именик запослених и постављених лица

Презиме Име Канц. Телефон Мобил e-mail Радно место
Ђекић Петар Л.П.А. 6811 322 064/89-59-079 petar.djekic@becej.rs порески контролор
Ђукић Светлана 47 6811 826 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs грађевински инспектор
Јеленић Миомир 34 6811 863 066/33-57-14 Члан општинског већа задужен за подручје спорта, омладине и туризма
Јовановић Андреа 07 6811 900 andrea.jovanovic@becej.rs Услужни центар - информације
Ћук Небојша 50 6811 869 064/89-59-064 komunalno-saobracaj@becej.rs инспектор за путеве, превоз и телекомуникације
Аврамов Раде 51a komunalno-saobracaj@becej.rs послови урбанизма и грађевинарства
Агбаба Божидар Портирница 6811 888 064-89-59-011 обезбеђење - чувар
Андрић Невен Портирница 6811 888 064/89-59-011 обезбеђење - чувар
Арбутина Јелица Л.П.А. 6811 322 jelica.arbutina@becej.rs инспектор канцеларијске контроле
Бартуц Едит 03 6811 824 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs Радно место за вођење бирачког списка
Барши Ђула 44 6811 831 064/8959025 djula.barsi@becej.rs послови урбанизма и грађевинарства
Басарић Моника 12 6811 849 послови за остваривање права из области дечијег додатка
Божић Бојана 46 6811 832 064/89-59-054 bojana.bozic@becej.rs шеф одсека заштите животне средине и просторног планирања
Бранков Черевицки Јелена 51б 6811 808 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs шеф одсека заједничких послова
Буњевачки Александар 50 6811 857 064/89-59-028 aleksandar.bunjevacki@becej.rs комунални редар
Буњевачки Сања 46 6811 832 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs инспектор заштите животне средине
Бургијашев Милица 03 6811 824 064/89-59-082 milica.burgijasev@becej.rs писарница
Буташ Роберт 46 6811 832 robert.buttas@becej.rs послови заштите животне средине
Варга Тибор MK Бачко Градиште 806 032 064/89-59-071 tibor.varga@becej.rs Матичар
Варга Ф Јожеф 08A 6811 847 064/89-59-072 vargafjozsef@becej.rs Шeф oдсeкa зa пoслoвe зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и пoслoвe цeнтрa зa oбaвeштaвaњe и oдбрaмбeних припрeмa
Врачарић Љубомир 15 6811 868 064/89-59-033 ljubomir.vracaric@becej.rs послови пројектног менаџмента
Вујиновић Виђенко 15 6811 823 064/84-91-823 vidjenko.vujinovic@becej.rs послови пројектног менаџмента
Вулетић Светлана 37 6811 846 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs Члан општинског већа задужен за подручје управа и прописи
Галоњић Татјана 20 6811 828 tatjana.galonjic@becej.rs помоћно књиговодство буџетских фондова
Гложански Ксенија 40 6811 843 064/8959077 ksenija.popov@becej.rs секретар службе за скупштинске послове
Грбић Милена 44 6811 831 milena.grbic@becej.rs стамбени послови
Дабетић Миља 26 6811 859 064/89-59-007 milja.dabetic@becej.rs послови трезора
Давидов Душица 6811 858 064/21-77-543 dusica.davidov@becej.rs начелник одељења за привреду и развој
Дејановић Љиљана 01 6811 827 064/89-59-002 ljiljana.dejanovic@becej.rs начелник одељења за општу управу и друштвене делатности
Димитријевић Соња 22 6811 866 064/89-59-009 sonja.dimitrijevic@becej.rs књиговодство месних заједница
Димитров Марјана 39 066/335 750 marjana.dimitrov@becej.rs Заменик секретара Скупштине општине Бечеј
Добрила Ђин Главна 47 064 8959 091 dobrila.djin@becej.rs кординатор за ромска питања
Дорословачки Срђан 11 6811 844 064/89-59-022 srdjan.doroslovacki@becej.rs послови за пољопривреду
Дорословачки Даниела 19 6811 064/8959-038 daniela.doroslovacki@becej.rs Помоћник председника општине за област урбанизма, грађевине и комуналне делатности
Драгин Зоран 50 6811 857 zoran.dragan@becej.rs комунални инспектор
Дунђерски Зоран Портирница 6811 858 064/89-59-065 zoran.dundjerski@becej.rs обезбеђење - чувар
Живковић Весна 43 6811 806 064/89-59-021 pravobranilac@becej.rs Општински јавни правобранилац
Завишић Предраг Л.П.А. 6811 322 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs порески инспектор
Илчешин Драган 50 6811 857 064/89-59-026 komunalno-saobracaj@becej.rs комунални инспектор
Кахрић Олгица 51б 6811 809 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs послови из области радних односа
Кинка Ержебет 32a 6811 803 066/33-57-19 erzsebet.kinka@becej.rs Заменик председника скупштине
Кирсанов Данијела 17 6811 836 техничар за умножавање
Киш Игор 33 6811 834 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs Саветник председника за социјална питања
Ковач Зоран 38 6811 820 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs начелник општинске управе
Ковач Борис 26 6811 859 boris.kovac@becej.rs технички секретар буџетског инспектора, инспектора интерне контроле и послове јавних набавки
Ковач Ленке 39 6811 860 064/89-59-060 lenke.dostan@becej.rs преводилац за мађарски језик
Ковачев Дубравка 40 6811 843 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs секретар службе председника општине и општинског већа
Ковачев Драган 14 6811 858 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs Члан општинског већа задужен за привреду и предузетништво
Ковачевић Мирослава 12 6811 849 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs послови за остваривање права из области дечијег додатка
Копре Адриана 07 6811 910 Послови благајне у општинском услужном центру
Коровљев Марија 11 6811 844 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net послови предузетништва
Косовац Зорка 25 6811 802 064/8959-030 zorka.kosovac@becej.rs шеф одсека за финансије
Кош Иштван 45 6811 807 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs шеф одсека за урбанизам и грађевинарство
Крунић Љубица 50б 6811 870 064/89-59-027 komunalno-saobracaj@becej.rs шеф одсека за комуналне послове и саобраћај
Купчо Каталин 12 6811 849 kati.kupco@becej.rs ликвидатор борачко- инвалидске заштите и оператер дечијег додатка
Ленарт Анико 07 6811 907 aniko.lenart@becej.rs ликвидатор накнаде за породиље
Ловрић Маријана 19 marijana.lovric@becej.rs Помоћник председника за нормативно правне послове
Мађар Ерика 07 6811 908 erika.magyar@becej.rs шалтерски службеник - урбанизам
Малетин Снежана 24 6811 850 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs готовинско пословање - благајник
Малешев Слободан 40 6811 843 066/33-57-13 bobica13@gmail.com Помоћник председника за односе са јавношћу
Маринковић Душанка 03 6811 824 dusanka.marinkovic@becej.rs писарница
Милованов Миленко 22 6811 866 064/89-59-067 milenko.milovanov@becej.rs шеф службе рачуноводства
Мишић Иван 50 6811 857 064/89-59-053 ivan.misic@becej.rs комунални редар
Мишковић Др. Анђелко 14 6811 858 066/33-57-19 miskovic@becej.rs Члан општинског већа задужен за пољопривреду и развој села
Намачински Мирјана 39б 6811 861 064/89-59-008 mirjana.namacinski@becej.rs Секретар Скупштине
Немчев Синиша 42 6811 818 Санитарни инспектор
Нешић Милица 48 6811-811 064 8959 068 milica.nesic@becej.rs начелник одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине
Олујић Душан Портирница 6811 888 064/89-59-011 обезбеђење - чувар
Пап Жужана Л.П.А. 6811 351 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs порески извршитељ
Перишић Тамара 51а 6811 809 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs Начелник одељења заједничких послова
Перушин Здравко 11 6811 848 064/89-59-031 руководилац возног парка
Пешић Мирјана 07 6811 906 mirjana.pesic@becej.rs администратор и оператер родитељског додатка
Плавшић Жељко 13 6811 825 066/33-57-23 zeljko.plavsic@becej.rs начелник одељења за привреду и развој
Попов Ђорђе 20 6811 838 066/33-57-12 djordje.popov@becej.rs буџетски инспектор
Попов Сандра 33 6811-834 064/84-91-824 sandra.popov@becej.rs Помоћник председника за инвестиције и развој
Поповић Никола 08а 6811 847 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs руководилац центра за обавештавање и за послове одбрамбених припрема
Поповић Зоран 16 6811 812 zoran.popovic@becej.rs послови за пољопривреду
Председник Факс 35 6811 922 predsednik@becej.rs
Радованов Снежана 15 6811 868 064/8959046 snezana.radovanov@becej.rs технички секретар одељења за привреду
Роман Јарослав 51a 6811 808 064/89-59-076 jaroslav.roman@becej.rs шеф одсека за имовинско-правне послове
Сабо Пирошка MK Бачко Петрово Село 803 032 064/89-59-070 piroska.sabo@becej.rs Матичар и заменик матичара
Сабо Ендре 07 6811 905 endre.sabo@becej.rs порески контролор
Скакић Јелена 41 6811 813 jelena.skakic@becej.rs административно - правни послови за председника општине и општинског већа
Скакић Давид 05 6811 841 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs шеф одсека за друштвене делатности
Скупштинска служба Факс 39 6811 817 skupstina@becej.rs
Славнић Олгица 07 6811 910 Послови благајне у општинском услужном центру
Смиешко Каролина 32 6811 822 064 8959 014 karolina.smiesko@becej.rs Члан општинског већа
Сретеновић Оливера 07 6811 909 olivera.sretenovic@becej.rs шалтерски службеник - урбанизам
Стакић Душан 15 6811 868 dusan.stakic@becej.rs послови пројектног менаџмента
Станковић Стојан 47 6811 826 064/89-59-042 stojan.stankovic@becej.rs грађевински инспектор
Станојев Лекса 07 6811 904 leksa.stanojev@becej.rs Радно место за вођење бирачког списка
Стефановић Дејан 17 6811 836 064/89-59-074 техничар за умножавање
Стојановић Радован 18 6811 854 064/89-59-056 radovan.stojanovic@becej.rs шеф одсека за информатику
Судчевић Споменка Л.П.А. 6811 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs просветни инспектор
Сузић Смиља MK Радичевић 809 279 smilja.suzic@becej.rs Матичар
Телеки Атила 18 6811 854 064/89-59-001 attila@becej.rs програмер
Тобџић Деса 22 6811 866 desa.tobdzic@becej.rs књиговодство директних корисника
Тобџић Десанка Л.П.А. 6811 353 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs начелник одељења за локалну пореску администрацију
Томашевић Ненад 39 6811 805 nenad.tomasevic@becej.rs Председник скупштине
Топић Јована 23 6811 845 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs Шеф одсека за јавне набавке
Тот Ђорђе 24 6811 850 064/89-59-058 djordje.tot@becej.rs готовинско пословање - благајник
Тошић Драган 35a 6811 801 066/33-57-18 dragan.tosic@becej.rs Председник општине Бечеј
УГКПИЗЗС Факс 51 6811 929
Ференц Валерија 03 6811 824 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs писарница
Ференц Едвин 39 6811 860 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs персонални секретар председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине и секретара скупштине општ
Хајдер Идеи Татјана 51a komunalno-saobracaj@becej.rs послови урбанизма и грађевинарства
Хањи Тибор 50 6811 869 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs саобраћајни редар
Хартман Вера МК Милешево 808 004 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs Матичар
Хорват Ангелина Л.П.А. 6811 353 angelina@becej.rs инспектор канцеларијске контроле
Хусановић Адил 35 6811 815 064/89-59-023 возач
Чаби Ева 21 6811 829 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs послови ликвидатуре
Чимбуровић Данијела 35 6811 815 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs Персонални секретар председника општине и помоћника председника
Чиплић Милош 18 6811 854 milos.ciplic@becej.rs ИТ Подршка
Шаги Марија 09 6811 853 064/89-59-055 sagi.maria@becej.rs Пружање бесплатних правних савета
Шетало Тимеа 20 6811 828 књиговодство индиректног корисника-установа културе
Шпановић Хелена 19 6811 816 064/89-59-048 helena.spanovic@becej.rs Персонални секретар заменика председника
Штефанига Чаба 31 6811 821 064/89-59-083 csaba.stefaniga@becej.rs Члан општинског већа задужен за културу и цивилне организације и регионалну сарадњу