Нова улагања у атарску инфраструктуру

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић уручили су уговоре председницима локалних самоуправа са територије АП Војводине које су оствариле право на бесповратна средства на основу два конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство: за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта и за опремање пољочуварске службе у 2017. години. У име општине Бечеј уговор вредан око 18 милиона динара за уређење атарских путева и отресишта потписао је Драган Тошић, председник општине Бечеј.