Инспекција заштите животне средине

Инспектор: Сања Буњевачки

Канцеларија:
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 46 – на спрату лево

Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)Пријем Захтева  врши се у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 8 у приземљу

e-mail: sanja.bunjevacki@becej.rs

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

План рада:

у изради…

Годишњи извештај:

год_извештај

Прописи у употреби:

Контролне листе:


ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Потребна документа: