Остали документи

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ

Кодекс понашања запослених у општинској управи

Кадровски план

Извештаји са јавних расправа

Извештај о испитивању узорка површинске воде

Извештај

pdf (2,57 MB)

Извештај о раду Савета за здравље општине Бечеј

Извештај

pdf (751,53 KB)

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у Општинској управи Бечеј

Правилник

pdf (127,35 KB) 18.11.2015, Радован

Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске

Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске

Документ

pdf (1,53 MB)

Карта #1

pdf (1,31 MB)

Карта #2

pdf (3,22 MB)

Карта #3

pdf (3,32 MB)

Карта #4

pdf (3,53 MB)

Карта #5

pdf (3,10 MB)

1 2