Избори 2020

Р Е Ш Е Њ Е О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Р Е Ш Е Њ Е

pdf (699,24 KB)

Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Обавештење о увиду у бирачки списак

Обавештење

doc (161,00 KB)

Értesítés

doc (151,50 KB)

Контакти

docx (11,96 KB)

Kontaktok

docx (10,44 KB)

Проглашене изборне листе

Решења о проглашењу изборних листа

Oбaвeштeњe у вeзи кoришћeњa срeдствa из jaвних извoрa

ОБРАСЦИ

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА

ОБУКЕ ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

СПИСАК ЛИЦА КОЈИ СУ ПРОШЛИ ОБУКУ

04.02.2020

docx (12,35 KB)

05.02.2020

docx (12,63 KB)

06.02.2020

docx (12,74 KB)

10.02.2020

pdf (23,71 KB)

11.02.2020

pdf (20,29 KB)

17.02.2020

pdf (21,77 KB)

18.02.2020

pdf (23,42 KB)

19.02.2020

pdf (20,61 KB)

22.02.2020.

pdf (26,13 KB)

 Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: https://upit.birackispisak.gov.rs