Избори 2020

САСТАВИ БИРАЧКИХ ОДБОРА (СТАЛНИ И ПРОШИРЕНИ)

БИРАЧКО МЕСТО БР. 1

БИРАЧКО МЕСТО БР. 2

БИРАЧКО МЕСТО БР. 3

БИРАЧКО МЕСТО БР. 4

БИРАЧКО МЕСТО БР. 5

БИРАЧКО МЕСТО БР. 6

БИРАЧКО МЕСТО БР. 7

БИРАЧКО МЕСТО БР. 8

БИРАЧКО МЕСТО БР. 9

1 2 3 5

 Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: https://upit.birackispisak.gov.rs