Избори 2020

ПРЕДЛОГ СТАЛНОГ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА (ССБО)

Р Е Ш Е Њ A O СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Р О К О В Н И К ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Обавештење о увиду у бирачки списак

Értesítés (2020.05.12)

doc (152,50 KB)

Контакти

docx (11,96 KB)

Kontaktok

docx (10,44 KB)

Проглашене изборне листе

Решења о проглашењу изборних листа

Oбaвeштeњe у вeзи кoришћeњa срeдствa из jaвних извoрa

ОБРАСЦИ

ПЛАН СПРОВОЂЕЊА ОБУКА

ОБУКЕ ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

1 2

 Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: https://upit.birackispisak.gov.rs