Буџет

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

ГРАФИКОН

pdf (103,44 KB)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

Графикон буџета

ОДЛУКА

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Бечеј

правилник

pdf (485,02 KB) 31.03.2017

1 2 3 4