Буџет

Графикон буџета

ОДЛУКА

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Бечеј

правилник

pdf (485,02 KB) 31.03.2017

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Бечеј

У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017 ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2018 И 2019 ГОДИНУ

Упутство

docx (47,70 KB) 21.10.2016, Радован

Табела1 програмске активности

xls (28,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела2 пројекат

xls (31,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела5 капитални пројекти

xls (477,50 KB) 21.10.2016, Радован

Табела6 планирање плате 2017

xls (26,00 KB) 21.10.2016, Радован

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

правилник

pdf (156,45 KB) 04.01.2016, Радован

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

одлука

pdf (1,31 MB)

Одлука о буџету општине за 2015. годину

одлука

pdf (1,48 MB)

Први ребаланс

ребаланс 1

pdf (1,49 MB)

Други ребаланс

ребаланс 2

pdf (1,35 MB)

1 2 3