Буџет

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

Први ребаланс

docx (447,65 KB)

Буџет 2019.

pdf (4,24 MB)

Графикон

xlsx (16,33 KB)

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

План

pdf (821,43 KB)

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТA

docx (351,04 KB)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

1 2 3 4