Буџет

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

План

pdf (821,43 KB)

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЦРТ БУЏЕТA

docx (351,04 KB)

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

1 2 3