Бечеј добио признање у области добре управе

У оквиру Пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ као дела ширег програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Стална конференција градова и општина (СКГО) доделили су награде и признања намењене градовима, општинама и градским општинама који су у 2018. години највише допринели развоју и примени принципа добре управе на својој територији.

Предрасуда је да се у Србији закони не примењују адекватно, а то доказују победници Националног такмичења за најбољу праксу у примени принципа добре управе, рекао је током скупа министар државне управе и локалне самоуправе Србије Бранко Ружић и додао да су „награде припале визионарима“ који раде у локалним самоуправама.

Посебно признање додељено је Општини Бечеј, која је залагање за родну равноправност потврдила потписивањем Европске повеље за родну равноправност на локалном нивоу и усвајањем пратећег Локалног акционог плана. Низом активности на пољу родне равноправности дала је пример другим градовима и општинама како да унапреде поступање у складу са начелима одсуства дискриминације и поштовања родне равноправности.

Овогодишњи добитници су:

  • У области „Ефикасности и делотворности“, прву награду освојио је град Нови Пазар, док су посебна признања у тој области припала општини Инђијаи граду Ужицу.
  • У области „Транспарентности и учешћа јавности у раду локалне самоуправе“, прву награду освојила је општина Рума, док су посебна признања у тој области припала граду Пироту и општинама Велико Градиштеи Нова Варош.
  • У области „Одговорности и владавине права“, прву награду освојила је општина Власотинце.
  • У области „Равноправности и одсуства дискриминације“, прву награду освојила је градска општина Врачар, док су посебна признања у тој области припала граду Панчевуи општинама Бечеј и Рашка.

У име Општине Бечеј, признање је примио Драган Ковачев, члан Општинског већа задужен за област привреде и заштите животне средине